Publicat per

TASCA 1 (PAC 3.2)

El grup de treball  de l’Aina Milà, la Míriam Peralta i jo mateixa, la Marina Mora hem proposem aquests concursos:

Concurs de poesia transoceànica ‘Homenatge a Claudia Lars’ 

Aquest concurs està impulsat per la Xarxa de Literatura Salvadorenca a Barcelona i Catalunya, per la Casa de Cultura del Salvador a Washington i per la Índole Editors del Salvador.

Hi poden concursar persones entre els 16 i 35 anys del Salvador, Centreamèrica, els Estats Units, Espanya i Catalunya a presentar la seva obra poètica. Per tant aquesta activitat només es podrà presentar a Batxillerat a les assignatures tant de Llengua catalana i castellana, ja que es poden presentar en els corresponents idiomes. 

La temàtica és lliure però segons l’edició hi ha una menció especial a una temàtica en concret. Aquest any passat va ser el tema de la diàspora. Les obres han de ser en vers, i han de ser creacions originals, inèdites i no premiades en cap altre concurs. El format ha de ser un poemari per autor o autora, d’entre 200 i 500 versos, en format A4 i arial 12.  

Més informació a https://www.literaturasalvadorenya.cat/concurs-poesia/

Premi literari Castell de Barberà

El Premi literari Castell de Barberà està organitzat per la Secció d’Educació, 1a infància i família de l’Ajuntament de Barberà. El concurs vol promocionar l’escriptura en català i pot participar-hi tot l’alumnat d’educació primària, educació secundària obligatòria, secundària postobligatòria, formació de persones adultes, programes de formació i inserció i de cursos de formació ocupacional que visquin a Barberà del Vallès i/o estudiïn a centres educatius del municipi, estudiants universitaris residents a la població i de cicles formatius de grau superior que estudiïn a centres de Barberà del Vallès i cursos de català per a persones adultes del Servei Local de Català. 

Es proposa que l’alumnat presenti textos de creació pròpia: contes o narracions, poesia o microrelats (de fins a 400 caràcters), en català. Podria considerar-se dins de la competència 5: “Produir textos escrits i multimodals amb adequació, coherència, cohesió, aplicant estratègies elementals de planificació, redacció, revisió, correcció i edició, amb regulació dels iguals i autoregulació progressivament autònoma i atenent les convencions pròpies del gènere discursiu triat, per construir coneixement i donar resposta de manera informada, eficaç i creativa a demandes comunicatives concretes”. En aquest sentit, sobretot si es fa un treball a l’aula de planificació i creació dels textos. Si l’alumnat produeix el text sense haver treballat prèviament les fases de producció de textos, aquesta activitat perd la part competencial.

La lectura no es treballa directament. Des del centre educatiu es pot treballar a través de la lectura dels textos que es presenten al premi, per fer una coavaluació amb els companys i companyes i proposar-los millores, o els textos guanyadors d’anteriors edicions, per exemple.

En cas de treballar en un centre de Barberà, pensem que és una molt bona iniciativa i que sí que promocionaríem aquesta proposta entre l’alumnat. A més, dona la possibilitat de treballar diferents tipus de textos i que l’alumnat pugui escollir el tema segons els seus interessos. D’altra banda, també creiem que pot ser un bon moment per treballar aspectes sobre el poble, ja que és un concurs molt local i es pot fomentar la relació entre l’alumnat de diferents centres educatius, així com animar a l’alumnat a escriure sobre algun tema local: equips esportius, escultures o persones famoses. 

Més informació a: 

https://www.bdv.cat/sites/default/files/common/Educacio/bases_36_castell_0.pdf 

Debat0el TASCA 1 (PAC 3.2)

Deixa un comentari