Debat2el PAC2.1 Sobre aprenentatge competencial i significatiu

 1. Aina Milà Solé says:

  Hola, Sílvia!

  M’ha semblat molt interessant la teva reflexió. Comparteixo amb tu que l’escola ha de transformar-se. A més, com molt bé referencies la dita popular “la letra con sangre entra”, Zabala i Arnau fan referència a l’escola tradicional, una mica amb el mateix enfocament: “L’escola heretada és una escola basada en el saber, en un coneixement acadèmic deslligat, la majoria de les vegades, de la seva funció. S’aprenen fórmules, taules, principis, conceptes, algoritmes, etc., en què es valora fonamentalment la capacitat per reproduir, i no tant per aplicar-los.” (Zabala i Arnau, 2007, pàg. 45)

  Justament, aquest saber deslligat de la funció és el que desvincula allò que s’aprèn del que es reté i el que queda a l’aula, es perd i no serveix per res més que per recitar o bolcar en un examen. Justament, el que vol evitar l’aprenentatge competencial i significatiu. La teva proposta de creació de textos per treballar els verbs en grups, amb intercanvi i amb avaluació entre alumnes penso que és molt enriquidora i motiva a l’aplicació dels coneixements – i no només a la reproducció – que és el que faria un sistema clàssic o tradicional. A més, també treballa la cooperació, el vincle entre l’alumnat i la creativitat; així com la producció de textos escrits, la comprensió d’aquests i de ben segur que amb aquest treball en equip, també es treballa la comunicació oral, l’argumentació, entre altres.

  Bibliografia:

  Zabala, Antoni i Laia Arnau (2007). “La enseñanza de las competencias”. Revista Aula de Innovación Educativa, 2, 161, pàgs. 40-46.