Publicat per

Reflexió sobre les proves competencials

Les proves competencials serveixen per avaluar els aprenentatges adquirits per l’alumne al llarg de cada període educatiu. En el cas de la Secundària, les proves que es realizen a 4t d’ESO han d’aportar informació sobre el nivell de coneixement dels alumnes d’uns aprenentatges específics que es considera que tothom hauria de tenir abans d’acabar aquesta etapa educativa. No es demanen coneixements teòrics, sinó que s’espera de l’alumne que sigui capaç de resoldre problemes i reptes treballats a classe. Se suposa que ha de tenir les eines per abordar aquestes problemàtiques i trobar la solució més adequada.

Considero que aquestes proves són una bona eina per mesurar si els aprenentatges s’han realitzat i conèixer quines són les fortaleses i debilitats dels centres. Un centre amb una baixa nota global en els àmbits de ciències, tecnologia i matemàtiques, però amb un bon nivell de llengües podrà i deurà reforçar aquest últim àmbit, una acció que es podrà dur a terme gràcies a la major autonomia de centres que permeten els nous currículums.

Per altra banda, crec que aquestes proves han de ser públiques perquè són d’interès públic. Si tenim en compte que l’educació és un dret, tots els alumnes tenen, doncs, dret a rebre una bona educació i, per tant, la informació sobre el seu nivell d’aprenentatges ha de ser pública. I, en el cas d’obtenir resultats insuficients, buscar solucions i noves estratègies educatives.

Per últim,  crec que és correcte que aquestes proves s’avaluïn des de l’exterior del centre, perquè garanteixen una objectivitat que potser no s’obtindrien si els professors fossin del mateix centre, i per tant, corregissin les proves dels seus propis alumnes, tot i ser anònimes. En aquest sentit, és important que les famílies coneguin la finalitat d’aquestes proves per poder transmetre als seus fills la seva rellevància i evitar situacions com les que personalment he viscut en què alguns alumnes es neguen a realitzar-les.

Crec, en conclusió, que aquestes proves ens aporten llum al grau d’aprenentatge dels alumnes en moments claus com són els finals d’etapa i, per tant, uns mals resultats haurien d’alarmar-nos a tots i empènyer la comunitat educativa a buscar noves estratègies d’ensenyament, acompanyament de l’alumne i avaluació.

Debat1el Reflexió sobre les proves competencials

Deixa un comentari